KOTIZACIJA I PRIJAVA

Rana kotizacija (uplaćena do 1. srpnja 2019.) iznosi 550,00 kn (PDV uključen).
Kotizacija uplaćena nakon 1. srpnja 2019. iznosi 750,00 kn (PDV uključen).

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Veterinarskoga fakulteta HR1723600001101354554 ili korištenjem kreditnih kartica preko PAYWAYA.

U slučaju da plaćate nalogom preko banke molimo slijedite upute:

U rubrikama Poziv na broj navesti: 305-__________(OIB uplatitelja).
Svrha uplate navesti: kotizacija za VZS 2019ime i prezime” i “OIB“.

Studenti integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija ne plaćaju kotizaciju.
Sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, pasivno sudjelovanje na kongresu bodovat će se s 4 boda, a aktivno s 10 bodova. Sudjelovanje na radionici dodatno će se bodovati s 3 boda.

PRIJAVA