PRIJAVA i KOTIZACIJA

Jednodnevna kotizacija iznosi 400,00 kn (PDV uključen).

Rana kotizacija (uplaćena do 1. srpnja 2019.) iznosi 550,00 kn (PDV uključen).
Kotizacija uplaćena nakon 1. srpnja 2019. iznosi 750,00 kn (PDV uključen).

Kotizacija se uplaćuje na žiro-račun Veterinarskoga fakulteta HR1723600001101354554 ili korištenjem kreditnih kartica preko PAYWAYA.

U slučaju da plaćate nalogom preko banke molimo slijedite upute:

U rubrikama Poziv na broj navesti: 305-__________(OIB uplatitelja).
Svrha uplate navesti: kotizacija za VZS 2019ime i prezime” i “OIB“.

Studenti integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija ne plaćaju kotizaciju.

Sukladno Pravilniku o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, a prema dopisu Hrvatske veterinarske komore, pasivno sudjelovanje na kongresu bodovat će se s 4 boda, a aktivno s 10 bodova. Sudjelovanje na radionici dodatno će se bodovati s 3 boda.

PRIJAVA