Mjesto održavanja: Učionica Zavoda za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju

Vrijeme: TBA

Predavači:  Saša Borovnjak, Life Potential

Kratak opis:
Polaznici će imati priliku iskustveno proći kroz komunikacijske modele koji će im pomoći pri osviještanje modela uspješne komunikacije u interakciji s drugima i kako pristupiti fleksibilnijem načinu komuniciranja kroz veću razinu svjesnosti. Na radionici ćemo proći kroz modele prezentacijskih vještina koje uključuju verbalnu i neverbalnu komunikaciju.

Također ćemo spomenuti potencijalne blokade, poput straha i anksioznosti koji se javljaju prilikom držanja prezentacija ili bilo koje vrste stresa u interakciji s drugima. Edukacija je bazirana na soft-skill pristupu koristeći metode poput NLP-a, Coaching-a, Gestalt pristupa.

 

  • Broj polaznika: najviše 15
  • Vrijeme trajanja: 3 sata
  • Cijena: besplatno
  • Jezik radionica: hrvatski / engleski

Prijavite se

 

*Radionica se održava u sklopu diseminacijskog događanja Erasmus+ projekta “Pan-European soft skills curriculum for undergraduate veterinary education”