Vrijeme trajanja: 7 sati
Mjesto održavanja: Zavod za fiziologiju i radiobiologiju

 

Predavači:

  • prof. dr. sc. Jasna Aladrović (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • prof. dr. sc. Ivančica Delaš (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • doc. dr. sc. Lana Vranković (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • sc. Blanka Beer Ljubić (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

 

Kratak opis radionice:

Polaznici će steći teoretske osnove i praktično znanje iz:

  • izolacije eritrocita ispiranjem u otopini 0,9 % otopini NaCl
  • izolacije neutrofilnih granulocita u gradijentu gustoće otopine iodixanola
  • plinske kromatografije kao metode za razdvajanje i detekciju hlapljivih organskih spojeva i nekih anorganskih plinova iz smjese
  • plinske kromatografije u kombinaciji sa spektrometrijom masa (eng. gas chromatography – mass spectrometry, GC-MS)
  • uzorkovanja, pripreme i analize uzoraka eritrocita i neutrofilnih granulocita plinskom kromatografijom
  • interpretacije kromatograma

 

Broj polaznika: najmanje 4, najviše 10
Cijena radionice: 500 kn (PDV uključen)
Jezik radionice: hrvatski

 

Prijavite se