Vrijeme trajanja: 16 sati (2 dana po 8 sati)

Mjesto održavanja: Vježbaonica i Laboratorij Zavoda za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju

Predavači:

  • doc. dr. sc. Sven Menčik (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • prof. dr. sc. Anamaria Ekert Kabalin (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  • dr. sc. Mato Čačić (Ministarstvo poljoprivrede)
  • dr. sc. Marija Špehar (Ministarstvo poljoprivrede)
  • Vesna Orehovački, dipl. ing. agr. (Ministarstvo poljoprivrede – Banka gena RH)
  • Maja Jakobović, mag. ing. mol. biotech (Gorea Plus d.o.o. – Gene Team).

Kratak opis radionice:

  • unaprijediti spoznaje o značaju molekularno – genetskih metoda u očuvanju izvornih pasmina, postupcima identifikacije i analize njihovog genotipa prema fenotipskim osobinama životinja.
  • polaznicima radionice (studentima dodiplomskog i diplomskog studija, doktorandima te postdoktorandima) biti će omogućeno usvajanje osnovnih stručnih ali i znanstvenih spoznaja, kako unaprijediti nove spoznaje o važnosti očuvanja izvornih pasmina kao sastavni dio biološke raznolikosti
  • implementaciju molekularno genetskih metoda te uporabu istih u znanstveno stručnom odnosno laboratorijskom radu, analizu dobivenih rezultata i njihovo tumačenje.
  • tijekom 2. dana pohađanja radionice za polaznike će se organizirati predstavljanje Banke gena Republike Hrvatske.

 

Broj polaznika: najmanje 6, najviše 8
Cijena radionice: 1200 kn (PDV uključen)
Jezik radionice: hrvatski i/ili engleski

 

Prijavite se