Tijekom kongresa održat će se više radionica iz područja unutarnjih bolesti i kirurgije malih životinja, dijagnostike i liječenja bolesti konja i farmskih životinja, dijagnostike u egzotičnih životinja te sigurnosti hrane.

 

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem obrasca za prijavu na web-stranici kongresa zaključno do 10. rujna 2019.

 

Uplata za radionice se može obaviti na žiro-račun Veterinarskoga fakulteta HR1723600001101354554.
U rubrikama Poziv na broj navesti: 305-__________(OIB uplatitelja).
Svrha uplate navesti: uplata radionice (ime radionice) za VZS 2019 „ime i prezime“ i „OIB“).

Popis radionica: