Organizacijski odbor:

 

Predsjednik:
Zoran Vrbanac

Dopredsjednici:
Nika Brkljača Bottegaro
Nevijo Zdolec

 

Članovi lokalnog organizacijskog odbora:

Iva Benvin, Diana Brozić, Ivan Forgač, Anđelko Gašpar, Jelena Gotić, Alen Hrastnik, Maja Lukač, Tatjana Karačić, Luka Krstulović, Nino Maćešić, Maja Maurić, Nikica Prvanović – Babić, Marko Pećin, Lada Radin, Luka Radmanić, Zrinka Štritof, Ana Shek-Vugrovečki, Iva Šmit, Vesna Špac, Daniel Špoljarić, Jelena Šuran, Marin Torti, Hrvoje Valpotić, Ivan Vlahek, Lana Vranković, Ivona Žura Žaja

 

Članovi međunarodnog organizacijskog odbora:

Sanja Aleksić-Kovačević, Tibor Bartha, Otto Doblhoff-Dier, Nihad Fejzić, Andrej Kirbiš, Danijela Kirovski, Atila Kos, Vanja Krstić, Jana Mojžišova, Lazo Pendovski, Vladimir Petkov, Muhamed Smajlović, Peter Sotonyi, Breda Jakovac Strajn, Martin Tomko, Igor Ulčar, Gorazd Vengušt, Petra Winter, Petra Zrimšek

 

Znanstveni odbor

Predsjednik: Dean Konjević

Jasna Aladrović, Goran Bačić, Ljubo Barbić, Željko Cvetnić, Tomislav Dobranić, Petar Džaja, Martina Đuras, Anamaria Ekert Kabalin, Željko Grabarević, Juraj Grizelj, Andrea Gudan-Kurilj, Boris Habrun, Danijela Horvatek Tomić, Josip Madić, Dean Konjević, Alemka Markotić, Dražen Matičić, Vesna Matijatko, Zoran Milas, Marko Samardžija, Andrea Prevendar Crnić, Alen Slavica, Krešimir Severin, Nenad Turk, Romana Turk, Ivana Tlak Gajger, Tatjana Vilibić-Čavlek, Ksenija Vlahović

 

Tajnica kongresa: Marta Kiš

Kontakt  e-mail: vzs2019@vef.hr