PRIJAVA RADOVA

Znanstveni odbor 8. međunarodnog kongresa „Veterinarska znanost i struka“ poziva autore na prijavu radova iz svih područja veterinarske medicine, uključujući temeljne, prirodne i pretkliničke znanosti, animalnu proizvodnju i biotehnologiju, veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane te kliničke znanosti. Prijavljeni radovi ne smiju biti prethodno objavljeni ili izloženi. Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u Zborniku sažetaka. O ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 24. srpnja 2019. Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski.

Usmena izlaganja bit će raspodijeljena u odgovarajuće sekcije, o čemu će autori biti naknadno obaviješteni. Posteri će biti izloženi u prostorima Veterinarskog fakulteta tijekom trajanja kongresa. Širina postera može iznositi do 80 cm, a visina do 100 cm.

Teme znanstvenih i stručnih radova mogu obuhvaćati sva područja veterinarske medicine uključujući temeljne, prirodne i pretkliničke znanosti, animalnu proizvodnju i biotehnologiju, veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane te kliničke znanosti. Za Dan doktorata Znanstveni odbor će za predstavljanje odabrati teme iz doktorskih radova u postupku.

Svi prihvaćeni sažeci bit će objavljeni u Zborniku sažetaka. O ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 24. srpnja 2019. Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski.

UPUTE AUTORIMA

Sažetke treba pisati na engleskom jeziku, slovima veličine 12 (Times New Roman), uz jednostruki prored. Tako pisani sažetak ne smije prelaziti veličinu A4 formata na jednoj stranici i maksimalno može sadržavati 2000 znakova (uključujući razmake).
Sažetak treba podijeliti konceptualno na uvod, materijal i metode, rezultate, raspravu i zaključke, pri čemu svaki odjeljak ne treba nositi zaseban naziv. Literaturu nije potrebno navoditi.

Krajnji datum za prijavu sažetaka je 1. srpnja 2019.

Predaja radova:

  • putem elektroničke pošte na adresu: vzs2019@vef.hr ili
  • putem obrasca u nastavku

 

Primjer sažetka rada (radovi se dostavljaju u word file formatu)