Pokroviteljstva:
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović
Grad Zagreb

Skup potpomogli:
Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

DOBRO DOŠLI!

Iznimno nam je zadovoljstvo pozdraviti Vas na međunarodnom kongresu „Veterinarska znanost i struka“ koji će se održati 10., 11. i 12. listopada 2019. godine u prostorima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru kongresa ponovo će se održati i Dan doktorata na kojemu će doktorandi Veterinarskog fakulteta predstaviti svoja istraživanja.

Prijava radova

Znanstveni odbor 8. međunarodnog kongresa „Veterinarska znanost i struka“ poziva autore na prijavu radova iz svih područja veterinarske medicine, uključujući temeljne, prirodne i pretkliničke znanosti, animalnu proizvodnju i biotehnologiju, veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane te kliničke znanosti. Prijavljeni radovi ne smiju biti prethodno objavljeni ili izloženi. Svi prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u Zborniku sažetaka. O ishodu recenzije autori će biti obaviješteni do 24. srpnja 2019. Službeni jezici kongresa su hrvatski i engleski.

Usmena izlaganja bit će raspodijeljena u odgovarajuće sekcije, o čemu će autori biti naknadno obaviješteni. Posteri će biti izloženi u prostorima Veterinarskog fakulteta tijekom trajanja kongresa. Širina postera može iznositi do 80 cm, a visina do 100 cm.

Više o prijavi radova https://vzs2019.eu/izlaganja/.

Važne obavijesti

[NOVO!] Omogućena je prijava i uplata jednodnevne kotizacije od 400kn. Prijavite se OVDJE.

Prijave za radionice otvorene su do njihova popunjenja.

Rana prijava sudionika do 1. srpnja 2019. godine.

Predaja sažetaka do 1. srpnja 2019. godine.
Obavijest o prihvaćanju sažetaka 24. srpnja 2019. godine.

Predstavljanje tvrtki

Tvrtke koje žele predstaviti svoje proizvode i usluge na kongresu ili u Zborniku sažetaka mogu kontaktirati izravno organizatora na vzs2019@vef.hr .

Raspored održavanja radionica

Vrijeme Naziv radionice Mjesto održavanja
12:00 – 15:00 SOFTVETS projekt: Prezentacijske i komunikacijske vještine u profesionalnom životu Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju
10:30 – 15:30 Opis vanjštine i mjerenje konja i pasa Zavod za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju
10:30 – 14:30 Osnove ehokardiografije Klinika za unutarnje bolesti
Vrijeme Radionica Mjesto
10:30 – 14:30 SOFTVETS projekt: Metode davanja refleksije u mentorstvu i rukovođenju Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju
 9:00 – 16:00 Izolacija stanica u gradijentu gustoće i određivanje masnokiselinskog sastava membrana Zavod za fiziologiju i radiobiologiju
 9:00 – 16:00 Klinička i laboratorijska dijagnostika bolesti gmazova Patofiziologija/RTG
14:00 – 18:00 Osnova abdominalne kirurgije malih životinja Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju
Vrijeme Radionica Mjesto
10:00 – 14:00 SOFTVETS projekt: Razvoj osobnog brenda Zavod za rendgenologiju, ultrazvučnu dijagnostiku i fizikalnu terapiju
12:00 – 15:00 Procjena rizika u inspekciji mesa Vježbaonica Zavoda za higijenu, tehnologiju i sigurnost hrane
 9:00 – 15:00 Klinička i laboratorijska dijagnostika bolesti ptica Patofiziologija/RTG
 9:00 – 13:00 Određivanje krvnih grupa pasa i mačaka Vježbaonica Zavoda za fiziologiju i radiobiologiju
 9:00 – 17:00 Basics of canine dentistry Clinic for Surgery, Orthopedics and Ophthalmology
 9:00 – 13:00 Ultrazvučni pregled abdomena: osnovna razina Klinika za unutarnje bolesti

POZVANI PREDAVAČI

Raspored pozvanih predavanja

Uvodno predavanje / Keynote lecture:

 • Prof. Renate Weller, DVM, PhD, MScVetEd, FHEA, NTF, ECVSMR, ACVSMR, MRCVS, RCVS Specialist in Diagnostic Imaging

          9:30h The veterinary graduate of today: fit for purpose? New trends in veterinary education       

Veterinarsko javno zdravstvo / Veterinary public health

 • Assoc. Prof. Bojan Blagojević, DVM, MSc, PhD, Dipl. ECVPH
  10:20h The evolution of meat safety assurance system in Europe
 • Assoc. Prof. Lorena Jemeršić, DVM, PhD
  12:00h The presence of Hepatitis E virus in animals in Croatia

Farmske životinje / Farm animals

 • Prof. Urban Besenfelder, DVM, PhD, Dipl. ECAR
  10:20h The oviduct – a neglected organ due to restricted access
  10:55h Cow fertility: comparative studies on early embryo development

Egzotične i divlje životinje / Exotic and wild animals

 • Dr.  Marja Kik, DVM, PhD, Dipl. Vet Path RNVA, Dipl. ECZM (Herpetology)
  10:20h The use of cytology in amphibians, birds, mammals and reptiles as a tool in diagnostics
 • Prof. Emer. Đuro Huber, DVM, MSc, PhD
  12:00h Large carnivores in Croatia: 36 years of projects

Male životinje / Small animal practice

 • Assist. Prof. Ana Nemec, DVM, PhD, Dipl. AVDC, Dipl. EVDC, Spec. in canine and feline medicine
  Wait and see approach in case of dental trauma?
 • Dr. Marko Pipan, DVM, Dipl. ACVECC
  Head trauma and traumatic brain injury
 • Prof. Breda Jakovac Strajn, DVM, PhD
  BARF  – superfood and/or a one health concern?

Konji / Horses

 • Prof. Renate Weller, DVM, PhD, MScVetEd, FHEA, NTF, ECVSMR, ACVSMR, MRCVS, RCVS Specialist in Diagnostic Imaging
  1. The horse: a miracle of engineering or a really stupid design?
  2. How biomechanics affects performance and risk of injury in the horse

Dan doktorata / PHD day

„Jedno zdravlje“ / „One health“

 • Assoc. Prof. Andrea Gudan Kurilj, DVM, PhD, Dipl. ECVP
  “One health approach in tumor research” – Pristup Jedno zdravlje u istraživanju tumora
 • Assist. Prof. Vladimir Savić, DVM, PhD
  “Influenza A viruses: from birds to humans” –  Virusi influence A: od ptica do ljudi
 • Assoc. Prof.  Nevijo Zdolec, DVM, PhD
  “The role of veterinary profession in food safety”. – Uloga veterinara u sigurnosti hrane

PROGRAM

Na LINKU pronađite program kongresa, kao i

raspored pozvanih predavanja i radionica.

Registracija

Omogućena je prijava jednodnevne kotizacije koja iznosi 400kn. Studenti integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija ne plaćaju kotizaciju. Prijavi se

Kontakti

Tajnica kongresa:
Marta Kiš, dr. med. vet.

vzs2019@vef.hr

Lokacija Kongresa